Actualitate

Comisia Europeană oferă un nou ajutor pentru a stimula competitivitatea IMM-urilor

Comisia Europeană a prezentat, marţi, o serie de iniţiative menite să răspundă nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa în contextul economic actual, informează miercuri un comunicat de presă al Executivului comunitar.

„IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier trebuie să plătească impozite în toate statele membre în care au sedii permanente, motiv pentru care trebuie să respecte mai multe seturi diferite de norme. Costurile de asigurare a conformităţii cu aceste norme se ridică la 2,5 % din cifra lor de afaceri – bani pe care IMM-urile nu îi pot cheltui pentru investiţii sau pentru angajarea de personal nou. Aşadar, propunem astăzi ca IMM-urile care au sedii permanente în alte state membre să poată interacţiona cu o singură administraţie fiscală – cea a sediului lor social. Economiile şi simplificarea rezultate vor încuraja mai multe IMM-uri să se extindă dincolo de frontierele naţionale, creând astfel mai multe locuri de muncă pentru europeni”, a declarat comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni.

Noul regulament privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale abordează întârzierea în efectuarea plăţilor, o practică inechitabilă care compromite fluxul de numerar al IMM-urilor şi subminează competitivitatea şi rezilienţa lanţurilor de aprovizionare. Noile norme vor abroga Directiva din 2011 privind întârzierea în efectuarea plăţilor şi o vor înlocui cu un regulament. Propunerea introduce un termen maxim de plată mai strict, de 30 de zile, elimină ambiguităţile şi abordează lacunele juridice din directiva actuală. Textul propus garantează, de asemenea, plata automată a dobânzilor acumulate şi a despăgubirilor şi introduce noi măsuri de asigurare a respectării legislaţiei şi măsuri reparatorii pentru a proteja întreprinderile împotriva rău-platnicilor.

Sistemul fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social le va oferi IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea la nivel transfrontalier prin intermediul sediilor permanente opţiunea de a interacţiona cu o singură administraţie fiscală – cea a sediului social – în loc să fie nevoite să respecte mai multe sisteme fiscale. Această propunere va spori securitatea şi echitatea în domeniul fiscal, va reduce costurile de asigurare a conformităţii şi denaturările de pe piaţă care influenţează deciziile întreprinderilor, reducând totodată la minimum riscul dublei impuneri, al supraimpozitării şi al litigiilor fiscale. Scăderea preconizată a costurilor de asigurare a conformităţii ar trebui mai ales să stimuleze investiţiile şi extinderea la nivel transfrontalier în UE. IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în state membre diferite vor putea să profite la maximum de libertatea de stabilire şi de libera circulaţie a capitalurilor, fără a fi stânjenite de obstacole fiscale inutile.

În plus, Comunicarea Comisiei privind ajutorarea IMM-urilor propune mai multe măsuri fără caracter legislativ pentru a sprijini IMM-urile şi a asigura valorificarea întregului lor potenţial economic: îmbunătăţirea actualului mediu de reglementare pentru IMM-uri prin valorificarea succesului primului an complet de aplicare a principiului numărului constant, prin ameliorarea aplicării Testului IMM şi prin luarea în considerare în mod consecvent a nevoilor IMM-urilor în cadrul viitoarei legislaţii a UE; simplificarea procedurilor administrative şi a cerinţelor de raportare pentru IMM-uri prin lansarea sistemului tehnic „o singură dată” până la sfârşitul anului 2023, care va permite IMM-urilor să realizeze proceduri administrative în cadrul pieţei unice fără a fi nevoite să prezinte din nou documentele; stimularea investiţiilor disponibile pentru IMM-uri, pe lângă cele peste 200 de miliarde euro disponibile pentru IMM-uri în cadrul diferitelor programe de finanţare ale UE care se derulează până în 2027; crearea de condiţii care să permită dezvoltarea unei forţe de muncă calificate pentru IMM-uri, prin sprijinirea în continuare a acţiunilor de formare oferite de parteneriatele la scară largă pentru competenţe în cadrul Pactului european privind competenţele şi a altor iniţiative de sprijin care vizează corelarea competenţelor cu nevoile IMM-urilor de pe piaţa europeană a forţei de muncă; sprijinirea creşterii IMM-urilor prin revizuirea, până la sfârşitul anului 2023, a actualelor praguri de definire a IMM-urilor şi elaborarea unei definiţii armonizate, precum şi prin adaptarea potenţială a anumitor obligaţii pentru a le permite întreprinderilor mici cu capitalizare medie să îşi valorifice întregul potenţial economic.

Cele 24 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa reprezintă 99% din totalul întreprinderilor şi două treimi din locurile de muncă din sectorul privat al UE. Ele sunt esenţiale pentru structura economică şi socială a Europei, stimulează dubla tranziţie verde şi digitală la nivel european şi sprijină prosperitatea noastră pe termen lung.

În ceea ce priveşte finanţarea, Comisia preconizează că va pune la dispoziţia IMM-urilor peste 200 de miliarde euro în cadrul diferitelor sale programe de finanţare care se derulează până în 2027. Aceasta include sume substanţiale din fondurile de coeziune ale UE (65 de miliarde euro) şi din Mecanismul de redresare şi rezilienţă al UE (45,2 miliarde euro), destinate măsurilor directe şi indirecte de sprijinire a IMM-urilor, pentru a le ajuta să devină mai reziliente, mai durabile şi mai digitale.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top